Wsparcie Administracji

Intuicyjny interfejs do porządkowania danych o pracownikach

Na 4 sposoby gSignature wspiera porządkowanie danych o pracownikach. Możesz używać tylko jednego z nich lub stworzyć własną organizację pracy w oparciu o wybrane lub wszystkie sposoby. Którykolwiek ze sposobów użyjesz aplikacja gSignature będzie czuwała aby zaktualizowane dane natychmiast pojawiały się w podpisach pracowników.

Przez Google Workspace

Dane są automatycznie synchronizowane z Google Workspace, gdy są dodawane przez administratora.

Przez importy z pliku

Import z pliku CSV to najszybsza metoda aktualizacji danych pracowników po synchronizacji z Google Workspace. Administratorzy mogą pobierać raport z brakującymi danymi, aktualizować plik CSV i jednym kliknięciem zaktualizować wszystkie rekordy i podpisy.

Stopki

Przez pracownika

Pracownicy mogą edytować swoje karty w gSignature, zarządzając podpisem, danymi i zdjęciem profilowym, włączając opcję usuwania tła.

Przez administratora

Administrator może bezpośrednio edytować kartoteki pracowników w gSignature, aktualizując dane rekord po rekordzie lub wybrane wpisy. Danymi zarządza się w specjalnej kartotece dedykowanej pracownikom.

Automatyczna synchronizacja z Google Workspace

Automatyczna synchronizacja z Google Workspace to coś więcej niż integracja z wymianą danych. To zautomatyzowany proces zarządzania podpisami w zależności od zdarzeń zainicjowanych po stronie Google Workspace.

Każdorazowo gdy nowy pracownik zostaje dodany do Google Workspace może automatycznie otrzymywać domyślny podpis. Nie ma potrzeby ręcznego nadawania podpisów przez administratora.

Następnie jeżeli dane pracownika ulegną zmianie np. stanowisko lub numer kontaktowy pojawią się one natychmiast w jego podpisie.

Jeżeli konto pracownika zostanie usunięte z Google Workspace również przestaje ono być dostępne w gSignature i automatycznie zostaje wyłączone z subskrypcji.

Automatik GWS

gSignature jako narzędzie marketingowe

Marketing w podpisach mailowych z gSignature to nowe podejście do znanego i obowiązkowego od lat elementu każdej firmy. Stopka firmowa może być narzędziem do wsparcia realizacji celów marketingowych.

Jesteś odpowiedzialny za kampanię wizerunkową firmy lub promującą konkretne produkty czy usługi? Stopka może prezentować elementy kampanii zgodnie z firmowymi wymogami.

Nagroda lub wyróżnienie ostatnio otrzymane przez firmę obok logo firmy w stopce? Promocja zapisów na konferencję online w banerze w stopce? To bardzo proste! Z jednego miejsca w gSignature można jednym kliknięciem zmienić wszystkim pracownikom całą kreacje podpisu lub jej wybrane elementy, tak aby je wyeksponować dla potencjalnych odbiorców.

Dzięki atrakcyjnym i przykuwających wzrok treścią narzędzie jest w stanie pomóc przeprowadzić dodatkowy ruch z kliknięć, który dodatkowo można zmierzyć i zweryfikować przy pomocy Google Analytics.

MarketingTools

Bezpieczeństwo danych nasz najwyższy priorytet

Aplikacja pracuje w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych, utrzymywane przez nasz zespół oraz zespół Google odpowiedzialny za platformę Google Cloud i Google Workspace.

Dane klientów pozostają w obrębie Google Workspace i Google Cloud i tylko uprawnieni administratorzy, którzy posiadają uprawnienia do administrowania firmowym kontem Google Workspace mają do nich dostęp.

Nasi klienci mogą osobno zawrzeć z nami umowę na powierzenie przetwarzania danych w celu realizacji dostępu do gSignature. Podmiotem będącym stroną w umowie powierzenia przetwarzania danych jest firma MOK YOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. św. Mikołaja 8-11 50-125, Wrocław z NIP: 8971797577 i zarejestrowana pod numerem KRS: 0000503224.

InterfaceApi