Często zadawane pytania

Często zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z nami

Pomoc - Korzystanie z aplikacji
Czy pracownik samodzielnie może ustawić stopkę?

Tak pracownicy mają taką możliwość. Ty jako administrator aplikacji decydujesz czy mają mieć dostęp do takiej opcji oraz w jakim zakresie np. czy mogą również aktualizować swoje dane takie jak nr telefonu, stanowisko, zdjęcie profilowe itd.

Jakie dane synchronizują się automatycznie między GW a aplikacją?

Domyślnie są to: imię, nazwisko, adres email, a także telefon służbowy, telefon komórkowy, stanowisko oraz dział.

Czy istnieją jakieś ograniczenia co do znaków w stopce?

Tak, API Gmaila pozwala przesłać stopki, które mają nie więcej jak 10 000 znaków.

Czy mogę usunąć konto pracownika w gSignature?

Bezpośrednio w gSignature nie, ponieważ stan kont pobierany jest z Google Workspace automatycznie. Jeśli konto zostanie usunięte w GW automatycznie zostanie usunięte z gSignature, przez co również z subskrypcji płatnej.

Co, jeśli nie mam uzupełnionych danych w Google Workspace?

Jeżeli oprócz imienia, nazwiska oraz adresu email potrzebujesz dodać dodatkowe informacje np. stanowisko czy nr telefonu lub inne dane, których nie ma w Google Workspace, możesz to zrobić na 3 sposoby. Pierwszy to uzupełnienie danych w GW, jednak należy mieć włączoną opcję automatycznej synchronizacji w “Ustawieniach” — Zaawansowane, aby dane automatycznie zapisały się w aplikacji. Drugim sposobem jest edycja bezpośrednio kartoteki pracownika w zakładce “Pracownicy” i zapisanie tych danych na poziomie gSignature. Trzecim sposobem najszybszym jest zrobienie eksportu zsynchronizowanych danych w zakładce “Pracownicy” — funkcja “Pobierz raport” zapisuje je do pliku CSV, następnie uzupełniamy potrzebne dane i tak zapisany plik dalej jako CSV importujemy funkcją import CSV w zakładce “Pracownicy”. Można też zaimportować własny plik CSV z danymi, pamiętając, aby nazwy kolumn odpowiadały tym, które są używane przy zmiennych dynamicznych.

Czy istnieje możliwość dodania więcej administratorów?

Tak, można dodać dodatkowych administratorów, po zalogowaniu do aplikacji w zakładce “Admini”, należy wpisać adres mailowy osoby, której chcemy nadać uprawnienia.

Czy pracownik samodzielnie może edytować swoje dane?

jeśli administrator wyrazi na to zgodę, po zalogowaniu do aplikacji, w zakładce “Moje konto” ma możliwość samodzielnie edytować swoje dane.., if the administrator gives his consent, after logging into the application, in the “My Account” tab, he has the opportunity to independently edit his data

Mam wiele domen, one również będą uwzględnione w gSignature?

Tak, wystarczy, że zgłosisz nam pełne nazwy dodatkowych domen i również będą widoczne w gSignature.

Czy wykluczonym adresom mogę ponownie zainstalować podpisy?

Tak, jeśli wykluczyliśmy pracownika w aplikacji gSignature to w dowolnym momencie możemy mu odblokować instalacje podpisów, np. za 3 tygodnie chcemy aby korzystał z aplikacji, to jak najbardziej jest taka możliwość. Natomiast należy pamiętać, że raz zainstalowany podpis z poziomu aplikacji, nie ma już możliwości wykluczenia - dlatego tak ważne jest ustalenie przed pierwszą instalacją osób wykluczonych, zanim pierwszy raz zainstaluje się podpisy.

Co to znaczy adres wykluczony ze stopek w gSignature?

Adres wykluczony ze stopek a konkretniej z centralnego zarządzania podpisami to taki adres pobrany z Google Workspace, który nie będzie otrzymywał podpisów nadawanych przez gSignature. Są to najczęściej adresy techniczne. Adres wykluczony ze stopek to także adres wykluczony z subskrypcji, dzięki czemu można ograniczyć koszty zużycia systemu gSignature.

Jakie adresy i kiedy można wykluczyć ze stopek?

Można wykluczyć dowolne adresy pod warunkiem, że nie ma na nich zainstalowanego podpisu. Wykluczenie warto zrobić na samym początku, gdy jeszcze nikomu nie zainstalowaliśmy stopki np. wykluczając adresy techniczne. Najczęściej wykonuje się wykluczenie, aby ograniczyć koszty ponieważ wykluczone adresy nie liczą się do subskrypcji płatnej. Nie można natomiast wykluczyć adresów, gdy już posiadają zainstalowany podpis.

Czy na moim adresie mailowym mogę mieć wiele stopek?

Niestety tylko jeden projekt, w tym samym czasie na jednym adresie, możesz za to mieć różne podpisy na różnych aliasach mailowych.

Czy aplikacja ustawia automatycznie podpisy w Outlooku?

Aplikacja nie ma dostępu do Outlook aby centralnie ustawić podpis, natomiast każdy pracownik może pobrać swoją stopkę w formacie HTML i umieścić samodzielnie ujednolicony podpis w programie Outlook.

Dane należy uzupełniać w Google Workspace czy w gSignature?

Istnieją dwie możliwości uzupełnienia danych pracowników: Można wgrać bezpośrednio plik csv do aplikacji gSignature (w zakładce “Pracownicy”) lub uzupełnić dane ręcznie w Google Workspace. Aplikacja ma możliwość rejestrowania każdej zmiany i odpowiedniej aktualizacji podpisów, gdy dane w Google Workspace ulegną zmianie.

W jaki sposób można przetestować aplikację?

.Wystarczy założyć konto testowe, za pomocą rejestracji na naszej page.

Biblioteka szablonów
Czy prezentowane szablony są darmowe?

Tak ze wszystkich szablonów prezentowanych w bibliotece na stronie produktu jak i w bibliotece w aplikacji każdy klient może korzystać bez ograniczeń.

Czy mogę dostosować wybrany szablon do mojej firmy?

Tak każdy ma prawo dostosować wybrany projekt lub kilka do swojej firmy, nie nakładamy żadnych ograniczeń co do wykorzystania grafik udostępnionych w bibliotece.

Potrzebujemy przerobić wybrany szablon, ale nie znam html co mogę zrobić?

Możesz poprosić kogoś kto koduje w html np. zewnętrznego webdesignera lub programistę. Stopki w bibliotece są już zakodowane w html więc ewentualne modyfikacje będą wymagały nie wiele pracy. Jeżeli nie masz pod ręką nikogo takiego możesz zwrócić się do nas chętnie pomożemy dostosować projekt do Twoich wymagań. Możesz użyć do tego formularza kontaktowego

Czy mogę zamówić indywidualny projekt dostosowany do naszej firmy?.

Tak, przygotowujemy indywidualne projekty dla wielu klientów. Prześlij nam swój aktualny projekt lub wytyczne korzystając z tego formularza, a przygotujemy Ci wycenę. Pamiętaj, że u nas zawsze otrzymasz zakodowanie do html już w cenie projektu. Projekty za całość zaczynają się od 300 zł netto.

Jak długo trwa przygotowanie indywidualnego szablonu i ile to kosztuje?

.Przygotowanie indywidualnego szablonu przez projektanta a tak naprawdę 2-3 alternatyw trwa do 5 dni roboczych następnie w ciągu 2 dni roboczych jest jest zakodowane do html. Finalnie ciągu tygodnia otrzymujesz swój gotowy podpis. Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami poprzez ten form.

Cennik
Jak rozliczana jest płatność?

Płatność dokonywana jest z dołu, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W przypadku korzystania z usług w niepełnym okresie rozliczeniowym, opłata zostanie naliczona proporcjonalnie.

Jak naliczane są opłaty?

Opłata naliczana jest za każdego użytkownika, dla którego klient nie skorzystał z opcji wykluczenia adresu email z centralnej aktualizacji podpisami. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Jaki jest termin płatności?

Termin płatności to 14 dni, od wystawienia faktury. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej - na wskazany w zamówieniu adres email. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez klienta, naliczone zostaną odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

Czy można i kiedy wypowiedzieć usługę?

Wypowiedzenie usług wskazanych w ofercie musi zostać dokonane z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie może zostać przesłane, za pośrednictwem wiadomości email (forma dokumentowa) przez uprawnionego przedstawiciela klienta.

Zastrzegamy, że wypowiedzenie usług, o których mowa w ofercie nie oznacza wypowiedzenia innych usług, które zamówiłeś za naszym pośrednictwem lub pośrednictwem Partnera. Wypowiedzenie innych usług, które zamówiłeś za pośrednictwem Partnera nie oznacza również wypowiedzenia usług wskazanych w niniejszej ofercie.

Czy dostawca może wypowiedzieć usługę?.

Przysługuje nam prawo do wypowiedzenia usługi, określonej w ofercie ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:
a) naruszenia przez klienta warunków korzystania z usługi gSignature
b) wynoszącej ponad 14 dni zaległości w opłacaniu przez klienta wynagrodzenia
c) zaprzestania świadczenia usług przez dostawcę gSignature.

Kanał partnerski
Jak zostać partnerem gSignature?.

Jeżeli masz w swoim portfolio klientów, którzy posiadają więcej niż 100 stanowisk Google Workspace - zgłoś się wypełniając niniejszy formularz. Opiekun kanału partnerskiego skontaktuje się z Tobą. Zaproponuje spotkanie wprowadzające oraz przedstawi warunki i dokumenty umowy partnerskiej. Po podpisaniu umowy partnerskiej zaczynamy współpracę i możesz aktywnie sprzedawać gSignature swoim klientom.

Na czym zarabia partner gSignature?

Partnerzy zarabiają na kilka sposobów. Najważniejszy to regularne wpływy w postaci 30% ze sprzedanych subskrypcji. Partner może także we własnym zakresie świadczyć usługi konfiguracji i wdrażania systemu jak i przygotowywania szablonów podpisów. Są też partnerzy, którzy umieszczają opiekę nad systemem gSignature w ramach wyższych pakietów supportu technicznego.

Czy należy podpisać umowę partnerską aby zostać partnerem?

Tak, umowa partnerska jest obowiązkowa i podpisywana przez obie strony przez elektroniczny system podpisów DocuSign.

Czy mogę sprzedawać system pod własną marką, czy oferujecie model white label?

Niestety nie, nasz system jest sprzedawany pod jedną marką gSignature dla wszystkich klientów i przez wszystkich partnerów.

Jak rozliczane są dostępy do systemu, sprzedane przez partnera?

Każdy dostęp do systemu, sprzedany przez partnera jest widoczny na jego koncie partnerskim, gdzie widnieje liczba wszystkich kont klienta w Google Workspace oraz liczba kont aktywnych w gSignature. Na koniec każdego miesiąca podliczane są aktywne konta gSignature, wykorzystane przez klientów partnera. Na podstawie tej liczby partner fakturuje swoich klientów w całości, za subskrypcje. W tym samym czasie gSignature również wystawia fakturę Partnerowi na marże ze sprzedane dostępy do gSignature.

Jaki jest termin płatności do gSignature - za dostęp do platformy oraz jak wygląda cykl rozliczeniowy?

Termin płatności za faktury wystawione z gSignature dla partnera to 30 dni, a cykle rozliczeniowe są miesięczne.